072-4020624

072-4020624

072-4020624

Snabbt genomförande även i dessa tider.
Vi kan fortfarande leverera solpaneler till ditt tak.
Vi har tillgång till allt som behövs.

Snabbt genomförande även i dessa tider.
Vi kan fortfarande leverera solpaneler till ditt tak.
Vi har tillgång till allt som behövs.

Vi utgör ett fördelaktigt valSamarbete mellan Sverige och Ukraina

icon

Snabbt genomförande Samtliga delar och komponenter finns tillgängliga omedelbart, liksom all nödvändig arbetskraft - inklusive behörig personal för montering, samt specialister för beräkning, analys och projektering.

icon

Tryggt och säkert utförande Solars Re-Energy Group utför samtliga steg i solcellsprojektet, från rådgivning till driftsättning av den färdiga anläggningen. Caverion AB, ett av Sveriges och Europas största företag inom el- och energilösningar, kontrollerar elskåpet och sköter inkopplingen mot det svenska elnätet. De tar hand om dialogen med ledningsägande bolag, såsom Vattenfall AB. Ett perfekt samarbete för säkert utförande till en gynnsam kostnad.

icon

Låga priser Solars Re-Energy Group har etablerade mångåriga relationer med världens främsta tillverkare av solcellsutrustning, vilket möjliggör stora, direkta inköp. Solars Re-Energy Group har även tillgång till kringutrustning för installationen till förmånliga priser ifrån olika länder, samt en egen fordonspark.

icon

Gedigen kunskap och mångårig erfarenhet Ukrainas största solcellsföretag, Solars Re-Energy Group, har genomfört mer än 1300 nyckelfärdiga små och stora projekt, i Ukraina och utomlands, även i Sverige.

Fördelar

● Höga kvalitetskrav ned i minsta detalj. Senaste utförande av paneler och växelriktare. ● En helhetslösning levereras, från start till mål. ● Möjlighet att övervaka solcellsinstallationen via internet.● Flera decenniers erfarenhet av montage via Solars Re-Energy Group.● Största möjliga expertis på svenska elnätet via Caverion AB. ● Trygg förankring i Sverige genom Back on Track AB, vars VD även är medgrundare av Solars Re-Energy Group.● Producerar du ett överskott av el så kan du sälja via elnätet. ● Installationen berättigar till ett grönt skatteavdrag om 14,55 %.

Illustration

Solars Re-Energy Group

Illustration

Ukraina och Sverige i samarbete

Solars Re-Energy Group erbjuder en helhetslösning som inkluderar allt från kostnadsfri rådgivning till montering, installation och driftsättning. Det innebär att vi har trygg kontroll över hela processen och kan garantera ett snabbt verkställande av ditt beslut. Vi använder uteslutande beståndsdelar av mycket hög kvalitet och allt arbete utförs av specialister. Våra priser kan hållas nere tack vare vårt nära samarbete med de främsta internationella aktörerna inom området förnybar energi.

Sedan 2016 har vi byggt upp kunskap och kapacitet inom förnybar energi, utvecklat lösningar för privat, företag och offentlig sektor.
Solars Re-Energy ’Group har genomfört mer än 1300 nyckelfärdiga projekt. 2019 öppnade vi ett representationskontor i Tyskland, 2021 i Georgien och 2022 i Sverige. Solars Re-Energy Group producerar solcellskraftverk under sitt eget varumärke. Företagets design-, ingenjörs-, installations- och konstruktionspersonal omfattar mer än 200 kvalificerade specialister.

Caverion AB ett ledande svenskt bygg- och tjänsteföretag som specialiserat sig på hållbara och energieffektiva lösningar, bidrar med sin expertis i allt som rör solpanelernas anslutning till elnätet och de utför själva inkopplingen på nätet av din solacellsanläggning. Vi samarbetar med Caverion för att du är i maximal trygga händer beträffande säkerheten av din anläggning. När elen produceras genom egna solpaneler minskar behovet av att köpa el genom ett kraftbolag.

Solars Re-Energy Group

Illustration

Ukraina och Sverige i samarbete

Solars Re-Energy Group erbjuder en helhetslösning som inkluderar allt från kostnadsfri rådgivning till montering, installation och driftsättning. Det innebär att vi har trygg kontroll över hela processen och kan garantera ett snabbt verkställande av ditt beslut. Vi använder uteslutande beståndsdelar av mycket hög kvalitet och allt arbete utförs av specialister. Våra priser kan hållas nere tack vare vårt nära samarbete med de främsta internationella aktörerna inom området förnybar energi.

Sedan 2016 har vi byggt upp kunskap och kapacitet inom förnybar energi, utvecklat lösningar för privat, företag och offentlig sektor.

Solars Re-Energy ’Group har genomfört mer än 1300 nyckelfärdiga projekt. 2019 öppnade vi ett representationskontor i Tyskland, 2021 i Georgien och 2022 i Sverige. Solars Re-Energy Group producerar solcellskraftverk under sitt eget varumärke. Företagets design-, ingenjörs-, installations- och konstruktionspersonal omfattar mer än 200 kvalificerade specialister.

Caverion AB ett ledande svenskt bygg- och tjänsteföretag som specialiserat sig på hållbara och energieffektiva lösningar, bidrar med sin expertis i allt som rör solpanelernas anslutning till elnätet och de utför själva inkopplingen på nätet av din solacellsanläggning. Vi samarbetar med Caverion för att du är i maximal trygga händer beträffande säkerheten av din anläggning. När elen produceras genom egna solpaneler minskar behovet av att köpa el genom ett kraftbolag.

Vi verkställer utan dröjsmål

Illustration

Vi köper in alla delar direkt från de främsta tillverkarna, eftersom varje enskild del bidrar till den färdigställda anläggningens effektivitet. Exempelvis kommer en växelriktare av sämre kvalitet endast kunna omvandla en mindre del av den alstrade likströmmen till användbar växelström - oavsett solcellernas egen kapacitet. Därför ställer vi också genomgående höga kvalitetskrav på varje komponent. 
Vi har också på ett tidigt stadium säkerställt fortsatt och kontinuerlig tillgång till alla nödvändiga beståndsdelar, för att inte riskera avbrott under arbetets gång. Vår arbetsstyrka består av erfarna medarbetare som utför allt ifrån de teoretiska beräkningarna under projekteringsfasen till den praktiska installationen på plats. När du fattat beslutet att övergå till solenergi kommer hela projektet snabbt att kunna slutföras - tryggt och med minsta möjliga krångel.

Några av våra projekt

Illustration

Solenergianläggning för en ridanläggning; Hagbyholm, Sweden

Illustration

Solenergianläggning för kontor Back on Track, Uppsala

Illustration

Solenergianläggning för fritidsgårdar

Illustration

Solenergianläggning för träbearbetningsanläggning

Illustration

Solenergianläggning för produktion juicetillverkning

Illustration

Solenergianläggning för privata hushåll

Illustration

Solenergianläggning för växthuskomplexet

Illustration

Solenergianläggning för lantbruk

Energi-oberoende i en osäker tid

Illustration

Idén att kunna skörda sin egen rena energi från den starkaste urkällan är både visionär och jordnära. Solenergi tär inte på planetens resurser; solens ljus bär med sig outtömliga energivågor. En värld som är självförsörjande på förnybar energi är en hoppfull och lycklig framtidsvision. Men i en föränderlig och osäker värld med kraftigt stigande elpriser kan energi-oberoende alltmer kännas som en ekonomiskt tvingande nödvändighet. Behovet av el till ett rimligt pris - och egen kontroll över resursen - är också det ett starkt och vanligt skäl till att investera i solenergi.

Oavsett skäl så är solceller ett val för framtiden. När vi installerar en solcellsanläggning gör vi det med avsikten att den ska sitta på sin plats och generera sol-el i ett par decennier. Genom våra analyser vill vi alltid säkerställa kortast möjliga återbetalningstid för dig. Under tiden spar du in på dina elkostnader och bidrar samtidigt till en mer hållbar värld.

Solenergi är både lönsam och förnyelsebar 

Jordens begränsade resurser ansågs länge vara den enda möjliga källan till användbar energi; med negativa följder för miljön som oundviklig konsekvens. Behovet av el ökar fortfarande, men det gör också medvetenheten om klimatförändringar och ekosystemens sårbarhet. Samtidigt har det skett ett snabbt uppsving för forskning och innovativ miljöteknik med solen i centrum. Solpanelerna har blivit billigare att tillverka och den omgivande tekniken omvandlar solljus till elström med en allt högre verkningsgrad.  
Solceller är nu en lönsam investering som oftast ger en betydande sänkning av kostnaden för hushållets eller företagets elanvändning. På längre sikt bidrar den närproducerade elen dessutom till minskad resursförbrukning och ett mer hållbart samhälle. Vi på Solars Re-Energy Group är stolta över att vara en del av den utvecklingen. Vi ser med glädje hur tekniken som möjliggör den gröna omställningen kommer allt fler till del.

Illustration

Kontakter

Några andra frågor?

Lämna en förfrågan så ringer vi upp dig

Tack!

Vår chef kommer att kontakta dig inom kort.

Can't send form.

Please try again later.

Några andra frågor?

Lämna en förfrågan så ringer vi upp dig

Tack!

Vår chef kommer att kontakta dig inom kort.

Can't send form.

Please try again later.

Vårt lag

Illustration

Aleksandr Zihor

CEO & Founder

Illustration

Erland Beselin

Со-Founder

Illustration

Ruslan Savko

Со-Founder

Illustration

Natalia Vasylechko

Director of Development

Illustration

Yurii Bilanchuk

Chief Engineer

Illustration

Marharyta Chynar

Procurement Manager

Vårt lag

Illustration

Oleksandr Zykhor

CEO & Founder

Illustration

Erland Beselin

Со-Founder

Illustration

Ruslan Savko

Со-Founder

Illustration

Natalia Vasylechko

Director of Development

Illustration

Yurii Bilanchuk

Chief Engineer

Illustration

Marharyta Chynar

Procurement Manager

Partners

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration